โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีสมโภชสัญญาบัตร พัดยศและฉลองอายุวัฒน มงคล ครบ 92 ปี พระธรรมมังคลาจารย์ (ประยงค์ ปิยวณโณ) เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร