โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา