โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีฉลองอาคารเอนกประสงค์วัดโกรกแก้ววงจันทร์