โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงานทิ้งกระจาดประจำปี พ.ศ.2562