โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา