โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันปิยมหาราช