โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงสาธารณสุข แผนบูรณาการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC