โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2563