โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงาน”วันรวมน้ำใจ สู่กาชาด ประจำปีงบประมาณ 2563″