โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในพิธีรับมอบพื้นที่โรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม