โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโครงการลดความแอรอัดโรงพยาบาล