โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย MT Best Practice Awards ประเภทผลงาน R to R