โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีมอบ เค.พี. ชุดเตียงฉุกเฉินความดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19