โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน ฯ (เครื่องช่วยหายใจ)