โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานสนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการป้องกันการฟุ้งกระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019