โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจำปี พ.ศ.2563