โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงาน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ