โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันมหิดล ประจำปี 2563