โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ปี 2563