โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2563