โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมการประชุมระดมสมองการพัฒนาการบริการรักษาพยาบาล เพื่อให้เบ็ดเสร็จในพื้นที่ภาคตะวันออก