โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมขับเคลื่อนวาระสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา “จังหวัดฉะเชิงเทราสะอาด”