โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุม เพื่อกำหนดแผนการให้วัคซีนโควิด 19 กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดฉะเชิงเทรา