โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกับทีม EOC สสจ.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมจุดบริการประชาชนทางการแพทย์และสาธารณสุข