โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธี วันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564