โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2564