โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีเปิดหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดฉะเชิงเทรา