โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพุทธโสธร โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรม วันพยาบาลสากล ประจำปี 2565 เพื่อร่วมรำลึกถึงคุณงาม ความดี ของมิสฟลอเรนต์ ในติงเกล และจัดกิจกรรมการ คัดกรองมะเร็งเต้านม โครงการ “ล้านเต้า เราห่วงใย” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า โดยมี แพทย์หญิงสราพร มัทยาท รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พันเอกหญิง รุ่งทิวา พิมพ์สักกะ อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า บรรยายวิชาการเรื่อง “Nursing Roles in New Normal Era” และกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “พยาบาลมิติใหม่ในมุมมองสหสาขาวิชาชีพ” และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Story telling ในหัวข้อ “ประสบการณ์ความประทับใจในการให้บริการในสถานการณ์ COVID-19” โดยมี นางจิราภรณ์ ฉลานุวัฒน์ หัวหน้าพยาบาล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารทางการพยาบาลพยาบาลวิชาชีพกลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน