โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์