โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสมานรัตนาราม จ.ฉะเชิงเทรา