โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงานพระราชทานผ้าพระกฐิน วัดสมานรัตนาราม