โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกับชมรมเดินวิ่งเมืองฉะเชิงเทรา รณรงค์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ รพ.และประชาชนร่วม “เดิน-วิ่ง สวนของพ่อ” 4 ธันวาคม 2559

เดินวิ่ง๒๔