โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพร ชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา