โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช