โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีอัญเชิญหลวงพ่อโสธร ขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ครบ 253 ปี