โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)