โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี