โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่ง สวนของพ่อ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา

screencapture-203-157-19-14-iprg-include-admin_hotnew-show_hotnew-php-1480837330427