โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรมมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงเรื้อรัง