โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา