โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกับเพจที่นี่ “แปดริ้ว” จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ ปี 2561 “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”