โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธี “วันยุทธหัตถี” สมเด็จพระนเรศวรมหาราช