โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง โครงการตักบาตร “ถนนสายบุญ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 จังหวัดฉะเชิงเทรา