โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561”

กิจกรรมโรงพยาบาล on 9 Apr , 2018