โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561