โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัย ระดับจังหวัด ประจำปี 2561