โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัย ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

กิจกรรมโรงพยาบาล on 7 Jun , 2018