โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมรณรงค์ ตรวจสุขภาพประจำปี 2561