โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานนมัสการพระพุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา