โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีเปิดงานขบวนแห่พระพุทธโสธรทางน้ำ ประจำปี 2561