โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์